Vikten av att kunna HLR under en cykeltävling

När det är cykeltävlingar av större slag, så finns det ofta personal på plats som kan ta hand om de som skadar sig eller råkar ut för något medan de cyklar. Ofta är det sjukvårdare med flera som har bra med kunskaper om olika saker. Dock är det inte fel att själv ha kunskaper i både första hjälpen och inom HLR. Om du håller med mig, så rekommenderar jag dig att gå en HLR utbildning som du hittar på Hjärtgruppen.se. Hjärtgruppen är en sammanslutning av ytterst kompetenta instruktörer. Alla instruktörer hos Hjärtgruppen är läkare och har erfarenhet inom akutsjukvård. Med en djupgående kompetens så är dessa läkare de bästa redskapen som finns att förmedla kunskaper inom hjärt- och lungräddning.

Information om kurs i hjärt- och lungräddning

Hjärtgruppens HLR utbildning omfattar mellan 60 till 90 minuter och innehåller både teori och praktik, med den stora tyngdpunkten på praktiken som i ett senare skeende kan göra att du räddar ett liv som annars hade gått till spillo. I kurserna ingår alla som är viktigt för dina kunskaper om hjärt- och lungräddning. Kurserna kan ha upp till 14 deltagare där varje kursdeltagare får en egen HLR-docka för bästa resultat och effektivitet, och efter genomförd och godkänd kurs så erhåller deltagaren ett kompetenskort. Naturligtvis så är alla läkare certifierade av Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, och följer alltid de senaste teknikerna och riktlinjerna.

26 Apr 2016