Vätternrundan mer ingående

Vätternrundan är ett cykellopp på cirka 300 kilometer som äger rum helgen före midsommar varje år. Man börjar cykla och avslutar i Motala och slingan går medurs runt sjön Vättern. Vätternrundan är ett så kallat motionslopp, så den har inte någon resultatlista som är officiell. Dock får varje cyklist ett datachip på hjälmen, som registrerar tider under rundan och alla starttider och resultat kommer upp på Vätternrundans hemsida.
Cykelrundan pågår från 19:30 på fredagen och håller på fram till cirka 06:00 dagen efter.
Första loppet gick 1966, då 334 personer fullföljde hela loppet. Initiativ till Vätternrundan tog professor Sten-Otto Liljedahl och cykelhandlaren Ewert Rydell, båda från Motala. Idag (2015) finns det 3 stycken personer/cyklister som kört varje lopp ända sedan starten. Dessa kallas pionjärer och av all anledning åtnjuter de en speciell respekt.
Vätternrundan ingår i ”En svensk Klassiker”

22 aug 2019